Kontakt

TRUDO Sp. z o.o.

Adres

ul. Czesława Miłosza 13
50-304 Wrocław

Sekretariat:

sekretariat@trudo.one

Dane spółki

NIP: 897-17-91-103
Regon: 022181912
KRS: 0000469216

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Komercjalizacja

Paulina Amrozy

Koordynatorka ds. Komercjalizacji
Przestrzeni Biurowej

mobile:

+48 510 015 955

e-mail:

komercja@trudo.one